^

ВАЖНО! Всички срокове за провеждане на Втори предварителен кръг се променят. Вижте в График.
Учениците, които към датата на състезанието се обучават в електронна среда, могат да го проведат след като се завърнат в клас..

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Подкрепящо писмо на Министерството на образованието и науката.

Споразумение със Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

 

 

Цели:

  1. Съдейства за развитие на логическо мислене у учениците.
  2. Съдейства за подготовката на учениците и успешното им представяне на Националната проверка след 7. клас.
  3. Съдейства за подготовката на учениците и успешното им представяне на Държавните зрелостни изпити след 12. клас.
  4. Възпитава умение за пренос на знания по отношение на задължителната подготовка в задачи, включени в тестовете.
  5. Създава навици в учениците за изява сред връстници.
  6. Осигурява условия за изява на придобитите знания и умения в конкурентна и състезателна среда.
  7. Осъществява преход от изява на знанията от една културно-образователна област към изява в по-широк познавателен контекст.
  8. Стимулира изявите на всички участващи ученици.

Състезанията се реализират съвместно с „Академичен издателски комплекс АИКОМ“

Copyrigcht © 2015 Сдружение "Десет книги"