^

ВАЖНО!

ПРЕДВИД СИТУАЦИЯТА ФИНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ НЯМА ДА СЕ СЪСТОИ. ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ, КЛАСИРАНИ ЗА НЕГО, ЩЕ ПОЛУЧАТ ГРАМОТИ, КОИТО ЩЕ ИЗПРАТИМ В УЧИЛИЩАТА В НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА 2020-2021 Г. ИМЕНАТА ИМ ЩЕ БЪДАТ КАЧЕНИ НА САЙТА НА СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ФАКУЛТЕТ „СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ“.
БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ, ДАЛИ СВОЯ ПРИНОС ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА СЪСТЕЗАНИЯТА НА СДРУЖЕНИЕ „10 КНИГИ“. 

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Подкрепящо писмо на Министерството на образованието и науката.

Споразумение със Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

 

 

Цели:

  1. Съдейства за развитие на логическо мислене у учениците.
  2. Съдейства за подготовката на учениците и успешното им представяне на Националната проверка след 7. клас.
  3. Съдейства за подготовката на учениците и успешното им представяне на Държавните зрелостни изпити след 12. клас.
  4. Възпитава умение за пренос на знания по отношение на задължителната подготовка в задачи, включени в тестовете.
  5. Създава навици в учениците за изява сред връстници.
  6. Осигурява условия за изява на придобитите знания и умения в конкурентна и състезателна среда.
  7. Осъществява преход от изява на знанията от една културно-образователна област към изява в по-широк познавателен контекст.
  8. Стимулира изявите на всички участващи ученици.

Състезанията се реализират съвместно с „Академичен издателски комплекс АИКОМ“

Copyrigcht © 2015 Сдружение "Десет книги"