^

ВАЖНО! Учениците, които към датата на състезанието се обучават в електронна среда, могат да го проведат след като се завърнат в клас.

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

Състезание

Дата на подаване на заявки за състезанието

Дата на получаване на материали за състезанието

Дата на провеждане на състезанието

Обявяване на резултати от състезанието и получаване на грамоти

Първи
предварителен кръг

11.10.- 22.10.2021 г.

25.10.- 02.11.2021 г. 04.11.2021 г. 06.12.2021 г.
заявка за участие

Втори
предварителен кръг

11.01.- 25.01.2022 г.

01.02.-08.02.2022 г. 10.02.2022 г. 15.03.2022 г.
заявка за участие

Финален кръг „Стъпала на знанието. Български език и литература“

Имената на участниците ще бъдат обявени на www.edu.10knigi.org

27.04.- 05.05.2022 г. 10.05.2022 г. 06.06.2022 г.

 

Copyrigcht © 2015 Сдружение "Десет книги"