^

 

Резултати
2023 - 2024

5. клас 6. клас 7. клас 8. клас 9. клас 10. клас 11. клас 12. клас

Стъпала на знанието. Български език и литература
Първи кръг

Стъпала на знанието. Български език и литература
Втори кръг

     

   

 

 

   

Участници за Финален кръг

               

Стъпала на знанието. Български език и литература
Финален кръг

                              

 

 

 

 

 

 

Резултати
2022 - 2023

5. клас 6. клас 7. клас 8. клас 9. клас 10. клас 11. клас 12. клас

Стъпала на знанието. Български език и литература
Първи кръг

 

Стъпала на знанието. Български език и литература
Втори кръг

       

 

 

   

Участници за Финален кръг

                 

Стъпала на знанието. Български език и литература
Финален кръг

                              

 

 

 

 

Copyrigcht © 2015 Сдружение "Десет книги"