^

ВАЖНО! Учениците, които към датата на състезанието се обучават в електронна среда, могат да го проведат след като се завърнат в клас.

 

Резултати
2020 - 2021

5. клас 6. клас 7. клас 8. клас 9. клас 10. клас 11. клас 12. клас

Стъпала на знанието. Български език и литература
Първи предварителен кръг


 

 

 

 
 
 

 

 

 

Стъпала на знанието. Български език и литература
Втори предварителен кръг


 

 

 

 


    


 


 

 

Участници за Финален кръг

Стъпала на знанието. Български език и литература
Финален кръг

               

 

 

 

Copyrigcht © 2015 Сдружение "Десет книги"