^

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФИНАЛЕН КРЪГ ПОДАВАТ САМО УЧЕНИЦИТЕ С ОБЩ РЕЗУЛТАТ ОТ ДВАТА КРЪГА ПОД 90 ТОЧКИ.
УЧЕНИЦИТЕ С ОБЩ РЕЗУЛТАТ ОТ ДВАТА КРЪГА ОТ 90 ДО 100 ТОЧКИ СЕ КЛАСИРАТ ПО ПРАВО И НЕ ПОДАВАТ ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ.

 

Резултати
2022 - 2023

5. клас 6. клас 7. клас 8. клас 9. клас 10. клас 11. клас 12. клас

Стъпала на знанието. Български език и литература
Първи кръг

 

Стъпала на знанието. Български език и литература
Втори кръг

       

 

 

   

Участници за Финален кръг

                 

Стъпала на знанието. Български език и литература
Финален кръг

               

 

 

 

 

Copyrigcht © 2015 Сдружение "Десет книги"