^

 

Тестове и теми
2019 - 2020

5. клас 6. клас 7. клас 8. клас 9. клас 10. клас 11. клас 12. клас

Стъпала на знанието. Български език и литература
Първи предварителен кръг

Стъпала на знанието. Български език и литература
Втори предварителен кръг

Стъпала на знанието. Български език и литература
Финален кръг

               

 

 

 

Тестове и теми
2020 - 2021

5. клас 6. клас 7. клас 8. клас 9. клас 10. клас 11. клас 12. клас

Стъпала на знанието. Български език и литература
Първи предварителен кръг

Стъпала на знанието. Български език и литература
Втори предварителен кръг

Стъпала на знанието. Български език и литература
Финален кръг

 

 

Тестове и теми
2021 - 2022

5. клас 6. клас 7. клас 8. клас 9. клас 10. клас 11. клас 12. клас

Стъпала на знанието. Български език и литература
Първи предварителен кръг

Стъпала на знанието. Български език и литература
Втори предварителен кръг

Стъпала на знанието. Български език и литература
Финален кръг

 

 

Тестове и теми
2022 - 2023

5. клас 6. клас 7. клас 8. клас 9. клас 10. клас 11. клас 12. клас

Стъпала на знанието. Български език и литература
Първи предварителен кръг

Стъпала на знанието. Български език и литература
Втори предварителен кръг

Стъпала на знанието. Български език и литература
Финален кръг

 

 

 

Тестове и теми
2023 - 2024

5. клас 6. клас 7. клас 8. клас 9. клас 10. клас 11. клас 12. клас

Стъпала на знанието. Български език и литература
Първи предварителен кръг

Стъпала на знанието. Български език и литература
Втори предварителен кръг

Стъпала на знанието. Български език и литература
Финален кръг

 

 

Copyrigcht © 2015 Сдружение "Десет книги"